Team Venlose Montessorischool 2017-2018
Locatieleider

Nora ten Haaf


Leerkrachten
Onderbouw A: Mandy Erdkamp
Onderbouw B: Sandra Haarmann / Moniek van den Boogaart

Middenbouw : Mayke Verhoeven-van Dijk

Tussenbouw:  Melanie de Jonge

Bovenbouw: Annet Jongen / Natasha Koster

Igor Smeets - Vakleerkracht gymnastiek

Nina Bühn - Intern Begeleider
Anne Uithol - Eureka

Onderwijs ondersteunend personeel
Piet Hovens - conciërge
Agueda Rodrigo Rama - administratief medewerkster