Montessorionderwijs

Pedagogisch klimaat

Kinderen dienen te kunnen opgroeien in een veilige en leerrijke omgeving. In het montessorionderwijs is de wederzijdse betrokkenheid, respect en vertrouwen een vast onderdeel in de relatie tussen kinderen en hun leerkracht(en). Dit betekent concreet dat het handelen van de leerkracht gebaseerd is op deze relatie en aldus garandeert dat het kind zich veilig en begrepen voelt. Er is ruimte en veiligheid voor gevoelens en denken, fouten maken en discussie.

Kinderen mogen er op rekenen dat leerkrachten er zijn te helpen en om hen vertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid te geven. En er ook is om verantwoording te vragen naar de reden van de handelingen die zijn verricht.

Mede omdat kinderen veelal langer dan één schooljaar bij dezelfde leerkracht(en) in de groep zitten zijn ze bij hen goed bekend. De leerkracht leert een kind door observatie goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De leerkracht stelt vast of de keuze die het kind maakt in redelijke verhouding staat tot de mogelijkheden en ontwikkelingsfase. Indien noodzakelijk wordt gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. Deze houding is proactief: door tijdig te signaleren en indien nodig in te grijpen wordt niet alleen achterstand voorkomen, maar vooral het maximale uit een kind gehaald door het 'te helpen het zelf te doen'.

Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Om goed en geconcentreerd te kunnen werken, dient er rust in het groepslokaal en in de gangen te zijn. Het groepslokaal is zodanig ingericht en voorbereid dat een omgeving wordt geboden die kinderen voortdurend prikkelt om aan het werk te gaan, zowel individueel als in groepjes. Hierdoor groeit het vertrouwen van kinderen. Bij elke activiteit die kinderen doen, wordt hen geleerd dit stil en rustig te doen zodat anderen niet gestoord worden.

Als kinderen gemotiveerd bezig zijn, ontstaat vanzelf innerlijke rust. Kinderen leren zo dat rust belangrijk is, dat je dan prettig kunt werken. Tijdens rondleidingen op onze scholen constateren belangstellenden deze innerlijke rust die in de school heerst. Het is daarom een goed idee om een montessorischool aan het werk te zien om dit ook zelf te constateren.

Kaders  en grenzen spelen een belangrijke rol in de dagelijkse praktijk. Montessori zei daarover het volgende: 

"De vrijheid van het leven heeft steeds bepaalde grenzen en binnen deze grenzen kan het leven zich ontwikkelen. Juist het stellen van grenzen maakt de volle ontplooiing van het leven mogelijk. In de chaos der onbeperktheid kan niets bestaan."