Eerste kennismaking

Ons doel
We streven naar een stimulerende en plezierige leeromgeving met de ideeën van Maria Montessori als uitgangspunt. Op onze school heerst een rustige, prettige, maar gestructureerde werksfeer. We hechten belang aan orde en regelmaat, want dat schept veiligheid en een gevoel van zekerheid voor kinderen. We leven mee met de fijne en verdrietige dingen die kinderen mee kunnen maken. Er is respect voor hun werk en we proberen elkaar niet te storen. We leren kinderen afspraken maken over het werk en eigen verantwoordelijkheid.


"Leer mij het zelf te doen"
Op de montessorischool helpen we de kinderen niet alleen door kennis aan te bieden maar ook oefening in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit is vanuit de gedachte van Maria Montessori. Wij zijn een school waar kinderen leren, waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen en iedere dag iets te beleven valt. Een school waar ouders, leerkrachten en kinderen zich thuis voelen!
Goed omgaan met elkaar moet ook geleerd worden. En als het eens mis gaat, dan praten we met elkaar om tot een oplossing te komen. Pesten, schelden of andere kinderen uitsluiten, zijn zaken die niet bij ons horen. We proberen op school een goed evenwicht te vinden tussen het opdoen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. We vinden dat ook zaken die met opvoeding te maken hebben belangrijk zijn. We willen dat kinderen, als ze naar het voortgezet onderwijs gaan zelfstandig zijn. Dat betekent eigen keuzes maken, initiatief nemen, verantwoording dragen, kortom stevig in hun schoenen staan en weten hoe ze zaken kunnen oplossen die ze op hun weg tegen komen. De belangrijkste afspraak is: 'Op onze school gaan we zo met elkaar om, dat iedereen zich prettig voelt.' Zo leren we kinderen beleefd te zijn, maar ook voor zichzelf op te komen. Normen en waarden vinden we onmisbaar in onze hedendaagse maatschappij.