Overblijven

Overblijven is een onderdeel van ons programma waar alle kinderen in principe aan meedoen. Samen eten en samen spelen vinden wij en de kinderen erg prettig.
Er zijn twee pauzes. De tijd voor de eerste 'kleine' pauze wordt door de leerkracht zelf bepaald.
De kinderen mogen hun fruit tijdens het werken opeten. Tussen de middag eten de kinderen in de groep o.l.v. de leerkracht. Tijdens het eten wordt voorgelezen of kinderen bekijken een informatief programma.
We vinden het belangrijk dat de lunchpauze op een rustige en gezellige manier gebeurt. De leerkracht is gedurende deze tijd o.a. gericht op sociaal gedrag, gezonde voeding en zelfredzaamheid.
Voor of na het eten spelen de kinderen onder toezicht van overblijfouders op het schoolplein. De verantwoordelijkheid van het overblijven is in handen van de school. Voor het overblijven vragen we een kleine vrijwillige bijdrage van de ouders.

Het overblijven is niet verplicht. In de praktijk blijven echter alle kinderen over. Overblijfkrachten volgen scholing zodat ze deskundig en met plezier aan het werk kunnen.