Wie was Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaanse pedagoge die het montessorionderwijs heeft ontwikkeld. De Venlose Montessorischool draagt deze visie uit. 
Maria Montessori werd geboren op 31 augustus 1870 in Italië, vlakbij Rome. Het gezin verhuisde naar Rome waar Maria ging studeren. Dat was in die tijd heel bijzonder: meisjes studeerden immers niet. In 1896 werd Maria Montessori de eerste vrouwelijke arts in Italië. Tussen 1898 en 1904 werkte ze met zeer moeilijk lerende kinderen. Zij kwam tot de overtuiging dat voor deze kinderen pedagogische zorg belangrijker was dan alleen medische zorg. Ze had succes met haar methode en paste deze ook met succes toe in het gewone onderwijs. Later ging ze psychologie en pedagogiek studeren. In 1907 stichtte zij haar eerste 'Casa de Bambini', bewust casa, huis, en niet school genoemd.  

Gebaseerd op de ervaringen in de omgang met kinderen, ontwikkelde Maria Montessori haar onderwijskundige methode. Door haar succes ontstond wereldwijde belangstelling voor haar onderwijskundige principes, die in Montessorischolen werden toegepast. Vanaf 1911 concentreerde zij zich helemaal op de verdere uitwerking en verspreiding van haar pedagogische principes. Zij reisde over de hele wereld en vestigde zich uiteindelijk in Nederland. Zij schreef diverse werken en publicaties en gaf lezingen. Ze overleed in Noordwijk op 6 mei 1952.