Korein 

 


 
Op de website van Korein leest u meer over de mogelijkheden die Korein biedt voor kinderopvang. Zie:
https://www.korein.nl/locaties/venlo/craneveldstraat


In het tijdschrift: "Korein, Peuterjournaal"
 

"Wat heeft dit kind nú nodig? Wat bied je aan? Dat is voor mij de essentie." Lex Spee is directeur-bestuurder van MOZON: de Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland.

'Hoe eerder je begint, hoe beter'

In de Montessoricentra van MOZON en Korein - in Helmond, Venlo Weert en binnenkort ook in Venray- kunnen kinderen sinds vorig jaar terecht voor opvang en onderwijs. In de peutergroepen wordt methodisch gewerkt met materiaal dat Maria Montessori 100 jaar geleden heeft ontwikkeld. Dat oefent nog altijd een grote aantrekkingskracht uit op kinderen. Lex Spee: "Peuters zijn dol op uitdaging."

Wat houdt methodisch werken met peuters volgens u in?
Lex Spee: "Methodisch werken betekent dat je ingaat op de gevoeligheden bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat zijn achtereenvolgens beweging en ordening, de zintuiglijke ontwikkeling en de taalontwikkeling. De methode is geen doel op zich; het is een middel. Natuurlijk is het leuk als er na het spelen met de blokken een toren staat, maar de weg ernaartoe is veel belangrijker - ik zou een uur kunnen praten over de sensomotorische ontwikkeling die erbij komt kijken. Een VVE-methode (Vroeg en Voorschoolse Educatie) reikt pedagogisch medewerkers handvatten aan. Uiteindelijk gaat het erom, dat zij zich voortdurend afvragen wat een kind in z'n ontwikkeling nodig heeft en waarom zij als pedagogisch medewerkers doen zoals ze doen. Die werkwijze stelt hoge eisen aan de beroepshouding."

 
Ziet u op de basisschool verschil met kinderen die geen VVE hebben gehad?
"Hoe eerder je begint, hoe beter. Dat betekent trouwens niet dat je peuters 'les' gaat geven. Het gaat allemaal heel ontspannen. Want peuters maken zelf wel uit wanneer ze willen leren of spelen. Wat we nu kunnen concluderen, is dat kinderen die bij Korein methodisch hebben gewerkt, op de basisschool zelfstandiger zijn. Daarnaast zijn eventuele ontwikkelingsproblemen al gesignaleerd in de peutergroep, zodat kinderen eerder de begeleiding krijgen die ze nodig hebben."
 
Wat is de meerwaarde voor ouders?
"Ouders krijgen een compleet pedagogisch en didactisch programma aangereikt, uitgevoerd door een professionele organisatie. En ze merken dat de overgang naar de basisschool soepel verloopt; de kloof tussen de periode vóór 4 jaar en daarna verdwijnt. Voor de basisscholen zelf is dat ook een groot voordeel."